ALGEMENE VOORWAARDEN
art 1 de verkoper YOUVEE.BE is gevestigd te België , 9991 Adegem , Oude Staatsbaan 84a , en is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen , KBO, onder het nummer 0711.662.076.
Het BTW nr. is BE 0711.662.076. , “verkoper” .
e-mail : info [@] youvee.be

art 2 toepassing

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

art 3 prijzen

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW , exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven.
YOUVEE.BE kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten

.3.2.

  1. – De verzendkosten binnen België zijn 3.90€.  Bij een bestelling van meer dan 75 euro is de verzending gratis.
  2. – Verzendkosten naar Nederland : €6.00. Bij een bestelling van meer dan 100 euro is de verzending gratis.
  3. – Voor verzending naar andere landen mag u een e-mail sturen en dan zullen wij u de verzendkosten meedelen.

 

art 4 bestelling

Na een bestelling ontvangt U een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

art 5 betaling

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en kan gebeuren als volgt :
– via overschrijving op het Fortis rekeningnummer 001-6703926-41 op naam van Calsijn Mekel, Oude Staatsbaan 84a, 9991 Adegem, België en met de vermelding van het bestel- of factuurnummer. Voor internationale betalingen : IBAN BE88.0016.7039.2641, BIC.GEBABEBB Je bestelling wordt acht dagen gereserveerd, hebben we na acht dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden. Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen duurt vooraleer uw betaling op onze rekening staat.  Voor Europese overschrijvingen zou je bank geen transactie kosten mogen aanrekenen, indien dit wel het geval zou zijn kun je dit best even met jouw bank bespreken.- via online kan je op een veilige manier betalen dankzij het beveiligde netwerk van paypal. Voor online betalingen worden U geen extra kosten berekend. U kunt betalen met een creditcard,  Visa, Eurocard of Mastercard.

art 6 levering

Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Belgische Bpost overhandigd . Pakketjes binnen België zijn ongeveer 24 uur onderweg, naar Nederland mag u rekenen op 5 werkdagen.  Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophale. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Het product moet uiterlijk 30 dagen, na bestelling en betaling, bij de klant geleverd zijn; wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).
Levering in gedeelten is toegestaan.
Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter, het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is; in dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op.

art 7 retourzending : verzakingsrecht

Wij doen er alles aan om U een perfect product te leveren, mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt U binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar info@www.u4625p2902.web0090.zxcs.nl Indien binnen deze termijn van 14 werkdagen door YOUVEE.BE geen schriftelijke claim is ontvangen, wordt YOUVEE.BE geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.  Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten binnen de 5 werkdagen terugsturen naar YOUVEE.BE, Oude Staatsbaan 84a, 9991 Adegem, België.   Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen.
Het betaalde bedrag wordt teruggestort binnen de 15 werkdagen nadat we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben.
Deze garantie vervalt wanneer:
a) het product gedragen en/of gewassen is en/of niet meer in de oorspronkelijke verpakking zit.
b) uzelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c) u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

art 8 aansprakelijkheid

De artikelen die ij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken (de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op).
– YOUVEE.BE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.

art 9 privacy en persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

art 10 toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België , de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

art 11 eigendomsrecht

YOUVEE.BE blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

art 12 diversen

door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad
– alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups,…)
– indien één artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten